tiket Kliknite na kvotu u listi

Obrišite sve

Broj parova: 0
Ukupna kvota: 0,00
Uplata (RSD)
Prevelika kvota
Minimalni ulog je 0 RSD
Minimalni ulog na virtuelni tiket je 0 RSD
Preveliki ulog! Maksimalni ulog na ovu kombinaciju je RSD
Dobitak (RSD) 0,00

Zbirna uplata se sastoji od više pojedinačnih uplata pri čemu svaka potencijalna pojedinačna isplata nije veća od 10 000 dinara.

Na meču je došlo do promene kvota
Prevelika kvota
Minimalni ulog je 0 RSD
Minimalni ulog na virtuelni tiket je 0 RSD
Preveliki ulog! Maksimalni ulog na ovu kombinaciju je RSD
tiket: 0,00
0